Wydział Komunikacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2016

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 2, tel/fax. 15 8412 700, e- mail: poczta@powiat-nisko.pl.
 2. Funkcjonujący dotąd w Starostwie Powiatowym w Nisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Andrzej Kołodziej staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8412 700 w.127 oraz e-mail: akolodziej@powiat-nisko.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:
  1. realizacji zadań powiatu oraz innych zadań zleconych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i przepisów szczególnych
  2. w celu realizacji przedmiotu umowy
  3. w innych celach na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być strony postępowań.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 3 lit. a przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,
  2. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  3. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  1. w zakresie realizacji określonych w ust. 3 lit. a wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania,
  2. w celu zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
  3. w przypadku innych celów na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne
Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu niżańskiego
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu niżańskiego
Rejestracja pojazdu
Zgłoszenie zmiany ramy, podwozia lub silnika
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Wyrejestrowanie pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy
Wydanie zgody na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów na potrzeby własne rzeczy
Wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów na potrzeby własne osób
Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie prawa jazdy lub wtórnika prawa jazdy
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób
Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
Rejestracja czasowa pojazdu
Naniesienie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym
Czasowe wycofanie z ruchu pojazdu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-03
Data publikacji:2016-03-03
Osoba sporządzająca dokument:Bogdan Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:11706

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-05-09 11:56:51Andrzej Kołodziejdodano klauzulę informacyjnąWydział Komunikacji